• slide-1.jpg

  7 Kollegier i international atmosfære

 • slide-2.jpg

  Boliger i studiemiljø

 • kk-slider2.jpg

  Gode faciliteter

 • kk-slider3.jpg

  Naturlige omgivelser

 • kk-slider1.jpg

  En skøn studieby

Læs før du søger

Hvem kan søge en kollegiebolig

 • Alle, der søger ind ved en uddannelse, som er anerkendt af Statens Uddannelsesstøtte som støtteberettiget
 • Alle, der søger/opnår en lærlinge- eller elevuddannelse
 • For ansøgere til flerrums boliger kræves der kun at den ene part er under uddannelse

Boligtyper

 • Værelser og 1-rumsboliger kan kun søges/bebos af enkeltpersoner
 • 1½-rums boliger kan søges/bebos af enkeltpersoner og enlige forsørgere med 1 barn
 • Flerrums boliger kan søges/bebos af par og enlige forsørgere med børn

Hvordan er chancen for en bolig

 • Indsend ansøgningen så hurtigt som muligt (gerne 1 år før forventet start)
 • Søg på alle boligtyper
 • Søg indflytning allerede 2 måneder før påbegyndelse af uddannelse
 • Tilflyttere tilgodeses før lokalboende i Sønderborg-området

Opmærksomheden henledes på følgende

 • Er ansøgningen mangelfuldt, urigtigt eller ufuldstændigt udfyldt bliver den annulleret
 • Oplysningernes rigtighed er angivet på tro og love
 • Indstillingsudvalget forbeholder sig ret til at foretage kontrol af de opgivne oplysninger
 • Er ansøgeren under 18 år, kræver forældres/værges underskrift (fremsendes separat)

Behandling af ansøgere

 • Når vi har modtaget en ansøgning, behandles den efter nogle fastlagte indstillings-kriterier, hvor de, som skønnes at have størst behov, kommer først ind
 • Ansøgerens nuværende bopæl, sociale og økonomiske forhold afgør placering i kategori A-F, hvor A er højeste prioritet. Dato for modtagelsen afgør rækkefølgen for placering i den respektive gruppe

Indstillingsudvalg

 • De studerendes råd ved Sønderborgs uddannelsesinstitutioner udpeger medlemmer til indstillingsudvalget
 • Udvalget behandler indkomne dispensationsansøgninger m.v.

Tildeling af boliger

 • Ledige boliger tilbydes først ansøgere i gruppe A, herefter gruppe B, osv
 • Tilbudsbrev skal besvares inden for 3 dage – i modsat fald tilbydes boligen til anden side
 • Efter accept fremsendes lejekontrakt samt indbetalingskort til dækning af depositum og den 1. måneds husleje